Solange Miki Maeda

Grafismos, Papel Timbrado e Cartão de Visita, 2009.
Grafismos, Papel Timbrado e Cartão de Visita, 2009.

 

Grafismos, Papel Timbrado e Cartão de Visita, 2007.
Grafismos, Papel Timbrado e Cartão de Visita, 2007.

 

Grafismos, Papel Timbrado e Cartão de Visita, 2005.
Grafismos, Papel Timbrado e Cartão de Visita, 2005.